I.Thông tin đăng kí chi tiết của tổ chức

1. Tên Tổ chức: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 23
2. Địa chỉ: Số 17 Đường Đoàn Quý Phi, Phường Hòa Cường Nam , Quận Hải Châu , Thành Phố Đã Nắng
3. Điện thoại: 0511.3644.540
4. Fax: 0511.3644.540
5. Website: congty23.com
6. Quyết định thành lập:
7. Số quyết định:
8. Ngày cấp:
9. Cơ quan cấp:
10. Giấy chứng nhận kinh doanh:
11. Số chứng nhận: 032020023340
12. Ngày cấp: 05/10/2005
13. Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng
14. Loại hình doanh nghiệp: Trách Nhiệm Hưu Hạn

15.

Hoạt động đăng kí đủ điều kiện năng lực để công bố:

Kiểm Định

Dân dụng

Giao thông

Công nghiệp

Thủy Lợi

Hạ tầng kĩ thuật

Chứng Nhận

Dân dụng

Giao thông

Công nghiệp

Thủy Lợi

Hạ tầng kĩ thuật

Giám Định Tư Pháp

Dân dụng

Giao thông

Công nghiệp

Thủy Lợi

Hạ tầng kĩ thuật

16. Tổng số nhân sự:

36  Người

17. Nhân sự có nghiệp vụ:

20  Người

18. Nhân sự có năng lực chủ trì:

10  Người


19.

Hệ thống quản lý chất lượng:

Không

20. Chứng chỉ ISO:
21. Số quyết định chứng nhận:
22. Cơ quan chứng nhận:

II.Danh sách cán bộ chuyên môn của tổ chức

STTTên cán bộCMTND/Nơi cấpChứng chỉMã chứng chỉLĩnh vựcKinh nghiệmGhi chú
1 Bùi Quang Tuấn201565767/Công An Thành Phố Đã NẵngChứng chỉ kĩ sư định giá hạng 2 , Chứng chỉ kiểm tra chứng nhận ATCL511-0306 // 241-003 / EDUPROThí nghiệm kiểm định chất lượng công trình16
2 Phan Công Viên201043347 //Công An Thành Phố Đã NẵngGiám sát công tác XD và Hoàn thiện công trình, Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu , Chứng chỉ kĩ sư định giá hạng 2 ,Chứng chỉ kiểm tra chứng nhận ATCLGS1-511-01286 // 047/QDD6/DVL-TTĐT // 511-0304 // 241-007/EDUPROThiết kế giám sát thi công xây dựng; Kiểm định ATCL/ Công trình giao thông cầu đường bộ ; Công trình thủy lợi , thủy điện19
3 Trần Ngọc Nhân201512425 /Công An Thành Phố Đã NẵngChứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm ; Chứng chỉ kiểm tra, Chứng nhận ATCL , Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng CTXD151-2009 // 241-005/EDUPRO // 269-007/EDUPROThí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đá và kiểm định chất lượng công trình xây dựng/ công trình gaio thông(Cầu đường bộ), Thủy lợi, Thủy điện , Dân dụng công nghiệp và hạ tầng kĩ thuật16
4 Võ Lượng197003620 / Công An Quảng TrịChứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm , Chứng chỉ thí nghiệm phương pháp xác định các tính chất cơ lý bê tông và vật liệu xây dựng, Chứng chỉ thí nghiệm phương pháp xác định các tính chất cơ lý vật liệu kim loại và liên kết mối hàn // CHứng chỉ kiểm tra chứng nhận ATCL // Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định chất lượng CTXD144-2009 // 198 /2001/VKH-TNXD // 190/2001/VKH-TNXD // 241-004/EDUPRO // 269-006/EDUPROThí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đá và kiểm định chất lượng công trình xây dựng/ công trình gaio thông(Cầu đường bộ), Thủy lợi, Thủy điện , Dân dụng công nghiệp và hạ tầng kĩ thuật16
5 Đỗ Tiến Hậu01153352/ Công An Hà NộiChứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy điện chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và thủy điện// Chứng nhận kiểm tra chứng nhận ATCLKS.04-1946 / GS1-04-2060 / 241-008/ EDUPROThiết kế giám sát thi công xây dựng; Kiểm định ATCL Công trình thủy lợi , thủy điện28
>>>


III.Danh sách công trình thực hiện của tổ chức

STTTên gói thầuĐịa điểmTên dự ánLoại công trìnhCấp công trìnhDữ liệu liên doanhCông việc thưc hiện
1 Tư vấn kiểm tra chứng nhận đảm bảo An toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trìnhQuảng NamThủy Điện An Điềm 2 Hạ tầng kĩ thuậtIII  Kiểm tra an toàn chịu lực Đập


IV.Danh sách các phòng thí nghiệm của tổ chức

1. Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 641
2. Số quyết định công nhận: 128/QD-BXD
3. Cơ quan kí quyết định công nhận: Bộ Xây Dựng


V.Danh sách các phép thử của tổ chức