I.Thông tin đăng kí chi tiết của tổ chức

1. Tên Tổ chức: Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng Giao thông
2. Địa chỉ: P201- Nhà T2 - Trường Đại Học GIao Thông Vận Tải - Láng Thượng - Q. Đống Đa - Hà Nội
3. Điện thoại: (04)37661513
4. Fax: (04)38342413
5. Website:
6. Quyết định thành lập:
7. Số quyết định: 3981/QĐ-BGĐT-TCCB
8. Ngày cấp: 28/09/2000
9. Cơ quan cấp: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
10. Giấy chứng nhận kinh doanh:
11. Số chứng nhận: 0106000736
12. Ngày cấp: 12/10/2000
13. Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
14. Loại hình doanh nghiệp: Chọn loại hình doanh nghiệp...

15.

Hoạt động đăng kí đủ điều kiện năng lực để công bố:

Kiểm Định

Dân dụng

Giao thông

Công nghiệp

Thủy Lợi

Hạ tầng kĩ thuật

Chứng Nhận

Dân dụng

Giao thông

Công nghiệp

Thủy Lợi

Hạ tầng kĩ thuật

Giám Định Tư Pháp

Dân dụng

Giao thông

Công nghiệp

Thủy Lợi

Hạ tầng kĩ thuật

16. Tổng số nhân sự:

50  Người

17. Nhân sự có nghiệp vụ:

10  Người

18. Nhân sự có năng lực chủ trì:

10  Người


19.

Hệ thống quản lý chất lượng:

Không

20. Chứng chỉ ISO:
21. Số quyết định chứng nhận:
22. Cơ quan chứng nhận:

II.Danh sách cán bộ chuyên môn của tổ chứcIII.Danh sách công trình thực hiện của tổ chứcIV.Danh sách các phòng thí nghiệm của tổ chứcV.Danh sách các phép thử của tổ chức